Bewonersgroep Kortenhoef

Zaterdag 25 mei: inloopdag over buurtwarmte

Heeft u vragen over een mogelijk warmtenet voor Kortenhoef Noord? 

Wilt u andere bewoners ontmoeten die zich voorbereiden op een aardgasvrije oplossing? 

Heeft u wellicht interesse om mee te denken in de bewonersgroep?

Kom dan op 25 mei naar de Dodaarslaan 2b in Kortenhoef
Sluit u aan bij het warmtenet

Tot medio 2025 bereiden we ons voor op een warmtenet Kortenhoef Noord. Doe mee! En maak samen de aanleg van een warmtenet mogelijk. Lees verder over het warmtenet.

Wijkuitvoeringsplan

We bereiden een wijkuitvoeringsplan voor. Hierin staat beschreven hoe de wijk van het aardgas af kan gaan. Zijn we medio 2025 tevreden over het plan en zijn er genoeg bewoners die mee willen doen, dan gaan we aan de slag met de uitvoering.

Doe mee aan de bewonersgroep

Eric jan Schipper woont in Kortenhoef Noord en bouwt aan een bewonersgroep die actief meedenkt en meewerkt aan het voorbereiden van het warmtenet en het wijkuitvoeringsplan. U bent van harte uitgenodigd. Ambitie is om in elke straat van Kortenhoef Noord iemand te vinden die wil deelnemen.

Contactpersoon bewonersgroep

Eric jan Schipper
Heeft u vragen of wilt u meedoen?
Mail naar Eric jan@ecwijdemeren.nl

Of neem contact op met het
bureauteam van de energiecoöperatie
contact@ecwijdemeren.nl
035-2343999

Organiseer een straatgesprek

Weet u wat uw buren doen aan energie-besparing? Misschien heeft u wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk heeft u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen en u voorbereiden op het warmtenet.

Vraag Eric jan Schipper

Hij helpt u graag verder, samen met de (vrijwillige) energiecoaches van team Kortenhoef. Er zijn diverse mogelijkheden om krachten te bundelen. Lees en hoor ook verhalen van eerdere straatgesprekken.

Vraag een energiecoach 

Energiecoaches van team Kortenhoef staan gratis voor u klaar om samen met u de energievraag in de woning te onderzoeken, te kijken of het efficiënter kan en hoe u zich kunt voorbereiden op de warmteoplossing van de wijk. 

1. Is uw huis voldoende geïsoleerd?

Eerste stap is kijken wat u kunt besparen. Zowel door eigen gedrag (zuinig zijn met energie) als kleine bespaarmaatregelen (zoals radiatorfolie achter de verwarming) en grotere bespaarmaatregelen (zoals spouwmuur- of vloerisolatie).  

Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Woont u in een minder goed geïsoleerde woning dan heeft u een hogere warmtevraag en betaalt u dus ook meer voor warmte dan als uw woning goed geïsoleerd is.

2. Van hoge naar lage temperatuur

Wilt u van hoge temperatuur warmte naar lage temperatuur warmte proberen te komen? Dan vraagt dat naast extra isolatie meestal wat aanpassingen in uw afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming of andere radiatoren en een aparte tapwatervoorziening).

3. Van het gas af 

Gaat u daadwerkelijk van het gas af? Dan betekent dat ook overgaan van koken op gas naar een elektrische oplossing zoals inductiekoken. 

4. Elektriciteitsvoorziening

Bij de meeste warmteoplossingen gaat u in plaats van gas meer elektra gebruiken. Dat vraagt om investeren in energieopwekking en mogelijk ook een eigen energievoorziening met de wijk. 

Vier aandachtsgebieden buurtwarmte
  • Het ontwerp van het warmtenet en de aansluiting op in de woning.
  • De isolatiestaat woningen en de buurt
  • De energievoorziening van de buurt (energieopwekking en opslag)
  • Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.
rioolwaterleiding Kortenhoef_wijk
Globale planning buurtwarmte

Start 2024 
Contacten opbouwen per straat, opbouwen bewonersgroep Kortenhoef Noord, interessepeiling bewoners, energiestaat woningen verkennen en indelen.

2024-medio 2025 wijkuitvoeringsplan
Samenwerken in kerngroep (Waterschap AGV, G&O, Woonz,   Liander, gemeente, bewonersgroep, ECW,  OM|nieuwe energie), keuze maken voor bronnet of 60 graden warmtenet, concreet ontwerp maken, 
voorbereiden financiering, businesscase en een aanlegplan in fasen. 

Medio 2025 concessie en commitment
Aanvragen concessie voor warmtenet en vaststellen wijkuitvoeringsplan  door gemeenteraad, commitment vragen aan bewoners (contracten) en aansluiten bij warmtebedrijf (hele gemeente)

Eind 2025 vergunningen
Afronden vergunningen, juridische zaken

Medio 2026 – 2028
Start aanleg warmtenet